Warunki usługi

Image and video hosting by TinyPic


Poprzez zarejestrowanie się lub korzystanie z naszych usług zgadzasz się, że przeczytałeś i w pełni zrozumiałeś następujące warunki korzystania. Serwis Lajki nie ponosi odpowiedzialności za użytkowników którzy nie przeczytali poniższych warunków korzystania ze strony https://lajki.com.pl


1. Poprzez złożenie zamówienia na stronie https://lajki.com.pl akceptujesz wszystkie poniżej warunki korzystania z naszych usług.


2. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tych warunków bez uprzedzenia.


3. Korzystasz z serwisu  https://lajki.com.pl w sposób zgodny ze wszystkimi umowami zawartymi w Instagram / Facebook / Twitter / Youtube i innych witrynach społecznościowych.


4. Stawki https://lajki.com.pl mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Polityka płatności  i refundacji obowiązuje w przypadku zmian stawek.


5. Serwis Lajki nie gwarantuje czasu dostarczenia jakiejkolwiek usługi. Lajki nie zwróci zamówień, które są przetwarzane, jeśli uważasz, że zajmują zbyt długo.


6. Lajki stara się dostarczyć dokładnie to, czego oczekują od nas klienci.  Zastrzegamy sobie prawo do zmiany typu usług, jeśli uznamy to za konieczne.


Polityka zwrotu

Każde niekompletne lub niedostarczone zlecenie zostanie zwrócone na konto użytkownika https://lajki.com.pl Zgadzasz się, że po zakończeniu płatności nie będziesz zgłaszać sporu lub obciążenia zwrotnego przeciwko nam z jakiegokolwiek powodu. Jeśli złożysz spór lub obciążenie zwrotne przeciwko nam po wpłaceniu depozytu, zastrzegamy sobie prawo do rozwiązania wszystkich obecnych i przyszłych zamówień.  Oszukańcza aktywność, na przykład użycie nieautoryzowanych lub skradzionych kart kredytowych, spowoduje zamknięcie konta. 

Polityka prywatności

Niniejsza polityka obejmuje sposoby wykorzystywania Twoich danych osobowych. Prywatność traktujemy poważnie i podejmiemy wszelkie środki w celu ochrony Twoich danych osobowych. Wszelkie otrzymane informacje osobiste będą wykorzystywane wyłącznie do wypełnienia zamówienia. Nie będziemy sprzedawać ani redystrybuować Twoich danych. Wszystkie informacje są szyfrowane i zapisywane na zabezpieczonych serwerach.

Przetwarzanie danych następuje w oparciu o art. 6 ust 1f RODO: Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (…) f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.